Home » Asbestinventarisatie.

Asbestinventarisatie.

Een inventarisatie van een gebouw conform het procescertificaat “asbestinventarisatie””  is een wettelijk verplicht onderzoek in situaties waarbij een gebouw geheel dan wel gedeeltelijk wordt gerenoveerd of afgebroken. Het doel van de inventarisatie is te komen tot een verantwoorde aanpak van de sloop waarin de financiële risico’s en veiligheidsrisico’s tot een minimum beperkt blijven.

Met grote zorgvuldigheid worden gebouw, objecten en installaties geïnspecteerd. Indien voor handen worden de oorspronkelijke ontwerpgegevens (bestek en tekeningen) in het onderzoek betrokken. Van mogelijke asbesthoudende toepassingen worden materiaal monsters genomen waarna deze worden geanalyseerd bij een geaccrediteerd laboratorium. De gedetecteerde asbestbronnen worden gerapporteerd in een helder en overzichtelijk rapport.

Het inventarisatierapport is:

  • Geschikt voor aanvraag sloopvergunning.
  • Geschikt voor de voorbereiding asbestsloop.
  • Optioneel uitbreidbaar met kostenraming.
  • Optioneel uitbreidbaar met logistiek plan verwijdering.