Home » calamiteiten

calamiteiten

Calamiteiten

Het calamiteitenteam van RVL en  in samen werking met een Collega bedrijf staat 24 uur per dag, 365 dagen per jaar paraat om op te kunnen treden bij asbestcalamiteiten.

Calamiteitenlijn:  0561 47 81 61  of     06 53 41 79 92

Vooral bij brand, maar ook bij explosies, storm- en waterschade kunnen er asbestdeeltjes in de omgeving terecht komen. In die gevallen is het van groot belang dat er snel en adequaat gehandeld wordt.

De calamiteitenmanager staat 24 uur per dag paraat om op locatie advies te geven aan hulpverleners, milieu-instanties en gemeenten. Na de eerste hulpverlening kan direct worden overgegaan tot het verder afhandelen van de calamiteit.