Home » Quick-scan op asbest.

Quick-scan op asbest.

Een quick-scan  op asbest is bedoeld bij de ver- of aankoop van een pand of woning. Een quick-scan heeft geen wettelijke status en mag dus ook niet gebruikt worde voor het aanvragen van sloopvergunningen. Dit type onderzoek wordt veelal gebruikt om binnen beperkte tijd en budget een globaal inzicht te verkrijgen van de aanwezige asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen in gebouwen en/of objecten.

Na het uitvoeren van een quick-scan  onderzoek kan het als startpunt dienen voor:

  • Een asbestinventarisatie
  • Een asbestonderzoek van in gebruik zijnde gebouwen conform de NEN2991
  • Implementatiebeleid inzake asbestveiligheid